BZS obvešča

Ukrepi na področju kategorizacije športnikov zaradi epidemije COVID-19

Podrobnosti

Trenažni procesi in nastopanje na domačih in mednarodnih tekmovanjih, ki so bili zaradi epidemije koronavirusa oziroma COVID-19 prekinjeni, v nekaterih športnih panogah potekajo po prilagojenih razporedih, v nekaterih pa še vedno ne ali zelo omejeno, tako da še zdaj ne vemo, kdaj se bodo lahko normalno nadaljevali, kar še vedno povzroča veliko škodo športu na splošno predvsem pa športnikom in njihovim tekmovalnim karieram.

Zaradi prilagojenih in večinoma zelo omejenih tekmovalnih koledarjev na nacionalnem in mednarodnem nivoju je posledično športnikom še vedno onemogočeno doseganje rezultatov, na podlagi katerih bi si pridobili ali podaljšali naziv registriranega in/ali kategoriziranega športnika, s katerim so upravičeni do številnih statusnih pravic, ki jim pomagajo v njihovih življenjih na različnih področjih. Upoštevaje razmere žal tudi ni mogoče natančno predvideti, kdaj se bo normalni tekmovalni ritem nadaljeval v polnem obsegu v vseh športnih panogah.

Glede na izpostavljena dejstva in željo po zagotavljanja obstoječih statusnih pravic, na podlagi kriterijev, Zakona o športu in trenutnih razmer zaradi koronavirusa oziroma COVID-19 želi OKS-ZŠZ nadaljevati z ukrepi, ki bi pomagali vsaj delno rešiti nastalo situacijo za premostitev teh težav športnikom, ki v prvi sklop ukrepov niso bili zajeti kakor tudi nekaterim športnikom, ki so že bili zajeti v prvi sklop ukrepov. Zato OKS-ZŠZ predlaga Strokovnemu svetu RS za šport sprejetje naslednjih dodatnih izrednih ukrepov na področju kategorizacije športnikov v RS. Predlog ukrepov se predlaga v obravnavo kot celota:

Predlog ukrepov na področju kategorizacije športnikov zaradi koronavirusa:

1. Vsem registriranim športnikom, katerim v obdobju od 1. marca 2020 do 28. februarja 2021 poteče naziv registriranega športnika in niso oz. ne bodo imeli opravljenega športnega nastopa ter s tem izpolnjenega pogoja za podaljšanje naziva registriranega športnika, se naziv registriranega športnika avtomatično podaljša za 12 mesecev.

2. Vsem kategoriziranim športnikom katerim kategorizacija poteče 31.1.2021 se status kategoriziranega športnika podaljša do 31.1.2022.

3. Kategoriziranim športnikom s statusom mladinskega, državnega, perspektivnega in mednarodnega razreda z obdobjem trajanja 1 leto, katerim kategorizacija je kategorizacija potekla 31.5.2020 in se jim je se status kategoriziranega športnika podaljšal za 8 mesecev do 31.1.2021 se status kategoriziranega športnika podaljša za nadaljnje 4 mesece do 31.5.2021.

4. Kategoriziranim športnikom s statusom mladinskega, državnega, perspektivnega in mednarodnega razreda z obdobjem trajanja 1 leto, katerim kategorizacija je kategorizacija potekla 30.9.2020 in se jim je se status kategoriziranega športnika podaljšal za 8 mesecev do 31.5.2021 se status kategoriziranega športnika podaljša za nadaljnje 4 mesece do 30.9.2021.

5. Podaljšanje statusa kategoriziranega športnika iz predhodne 2., 3. ali 4. točke predlaganih ukrepov ne veljajo za tiste kategorizirane športnike, ki jim je bil ta naziv izredno podaljšan za največ eno leto po zaključku njihove športne kariere na podlagi točke 1.3.3.6.2 Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS.

6. Dodatno podaljšanje statusa kategoriziranega športnika iz predhodne 2., 3. ali 4. točke predlaganih ukrepov ne velja tudi za tiste kategorizirane športnike, ki bi bili upravičeni do izrednega podaljšanja zaradi razlogov navedenih v točki 1.3.3.6.1 Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS (poškodba, bolezen, nosečnost oz. porodniška), saj jim je bil na podlagi sprejetih izrednih ukrepov status kategoriziranega športnika že podaljšan za 12 mesecev.

OKS-ZŠZ bo tudi nadalje spremljal razmere na področju športa zaradi koronavirusa in neizvajanje športnih tekmovanj ter v okviru možnosti predlagal sprejetje novih ukrepov glede na razvoj situacije.

   
Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop
© Balinarska Zveza Slovenije