BZS obvešča

HIGIENSKI UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE S SARS-CoV-2 NA ŠPORTNIH TRIBUNAH

Podrobnosti

Z doslednim upoštevanjem spodaj navedenih navodil je možno tveganje za prenos virusa zmanjšati, ne pa popolnoma izključiti. Spremljanje tekem na športni tribuni je zaradi velike koncentracije ljudi, velike verjetnosti tesnih stikov, veliko glasnega govorjenja, vpitja, petja … tvegano za prenos okužbe z novim koronavirusom.

Obiskovalci se tekme udeležujejo na lastno odgovornost z zavedanjem tveganja, ki ga s tem prevzamejo.

Nacionalni inštitut za javno zdravje ne prevzema odgovornosti ob morebitnih okužbah.

Odlok o spremembi Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji z dne 11. 06. 2020 prepoveduje zbiranje ljudi za več kot 500 oseb (izvajalci in gledalci skupaj).

Splošni higienski ukrepi, ki jih morajo upoštevati vsi - zaposleni in obiskovalci

Vsi splošni ukrepi za zaščito pred okužbo z novim koronavirusom: Preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019.

Ukrepi naj bodo izobešeni ob vhodu/izhodu in na več vidnih mestih v športnem objektu:

Kaj lahko storim, da preprečim širjenje novega koronavirusa

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/plakat_navodila_preprecitev-sirjenja.pdf

Umivanje rok

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-rok_zdravstveni-delavci.pdf

Higiena kašlja

 https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higi-ena-kaslja_0.pdf

Pravilna namestitev maske

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf.

Maska mora segati od korena nosu do pod brade, med nošenjem se je ne dotikamo, ker bi na ta način lahko prišlo do onesnaženja rok in prenosa okužbe na druge predmete in osebe. Masko je treba zamenjati na dve do tri ure oziroma prej, če se zmoči. Pred in po uporabi maske si je treba temeljito umiti ali razkužiti roke.

V kompleks športnih objektov pogosto sodijo tudi druge komplementarne storitve (npr. restavracije, trgovine...), zato v teh primerih priporočamo smiselno upoštevanje priporočil za te komplementarne storitve (npr. trgovske centre, turistično-gostinske dejavnosti…). Vsa priporočila v času sproščanja ukrepov so dostopna na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) na naslednji povezavi:https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19.

-          Zaposleni in obiskovalci morajo biti brez znakov okužbe dihal (npr. nahod, kašljanje, povišana telesna temperatura, bolečine v žrelu, mišicah…).

-          Upoštevajo naj zadostno medosebno razdaljo najmanj 2 metra, izjema so obiskovalci iz istega gospodinjstva.

-          Upoštevajo naj higieno kihanja, kašlja.

-          Pogosto naj si umivajo ali razkužujejo roke (z razkužilom za roke npr. na osnovi 60 do 80 % alkohola). Podajalniki z razkužilom naj bodo nameščeni na več vidnih mestih (npr. pred vstopom na športno tribuno, ob izstopu  s športne tribune, med vrstami …).

-          Naj se ne dotikajo obraza, zlasti ne ust, nosu in oči, dokler roke niso umite ali razkužene.

-          Čim manj se dotikajo različnih predmetov in površin, le toliko, kot je nujno.

-          Priporočamo, da zaposleni in obiskovalci  na športnih tribunah na prostem in v zaprtih prostorih zaradi velikega števila ljudi, glasnega govorjenja in navijanja, nosijo maske.

Najpomembnejša pot prenosa novega koronavirusa je
preko izločkov iz dihal in preko onesnaženih rok.
 

Varna medosebna razdalja zaradi virusa, ki se izloča s kihanjem, kašljanjem, glasnim govorjenjem … je vsaj 1,5 do 2 metra.

V primeru, da je ta razdalja manjša, je tveganje za okužbo večje. V primeru, da je večja, je tveganje za okužbo manjše.

V primeru fizične aktivnosti je varna razdalja glede na stopnjo aktivnosti sorazmerno večja.

Roke vedno smatramo kot onesnažene,
izjema je le neposredno po njihovem umivanju ali razkuževanju.

Z onesnaženimi rokami prenašamo povzročitelje okužbe nase in na druge osebe ter predmete, ki se jih dotikamo (npr. kljuke, ročaji, držaji, delovni pripomočki, denar, ipd.).

Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem ščitili sebe in druge. Popolne varnosti ni.

Za samozaščitno ravnanje mora odgovornost prevzeti vsak posameznik. 

Dodatni higienski ukrepi, ki jih morajo upoštevati izvajalci storitev – zaposleni

-          Obvestila o zaščitnih ukrepih (plakati, infografike …) naj bodo razobešena na več vidnih mestih.

-          Zaposleni naj nadzirajo vstop obiskovalcev na športno tribuno in iz nje, tako da bo med obiskovalci zadostna medosebna razdalja 2m. V ta namen priporočamo uporabo talnih označb in usmerjevalnih stebričkov s trakovi, s katerimi določimo smer gibanja obiskovalcev tako, da ne prihaja do istočasnega premikanja v nasprotno smer. V kolikor organizacijske možnosti dopuščajo, naj bodo  vhodi in izhodi ločeni.

-          Pri prodaji vstopnic priporočamo brezstično plačevanje.

-          Športne tribune v zaprtih prostorih je treba stalno in učinkovito zračiti, še posebej intenzivno pred in po tekmi. Podrobnejša navodila za izvedbo prezračevanja in varno uporabo prezračevalnih sistemov: Navodila za prezračevanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v času širjenja okužbe COVID-19: https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19.

-          Po vsaki tekmi naj se površine, ki se jih ljudje dotikajo (npr. kljuke, držala, sedišča, ograje…) razkuži. Sanitarije naj se razkuži večkrat dnevno, priporočamo vsako uro, zlasti pa pred in po končani tekmi.  Za čiščenje in razkuževanje prostorov naj se smiselno uporabljajo Priporočila za čiščenje in razkuževanje prostorov izven zdravstvenih ustanov za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2:

-          https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval.

-          Pri uporabi in čiščenju sanitarij naj se smiselno uporablja Higienska navodila za uporabo in čiščenje javnih sanitarij v času epidemije COVID-19: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/higienska_navodila_za_uporabo_in_ciscenje_javnih_sanitarij.pdf

-          V izogib zadrževanja večjega števila ljudi v športnem objektu odsvetujemo istočasno organizacijo več športnih dogodkov.

Dodatni ukrep, ki ga naj upoštevajo obiskovalci

Starejšim in bolnikom s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi, z večjim tveganjem za težji potek bolezni, do popolne umiritve epidemiološke situacije odsvetujemo obisk tekem.

   
Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop
© Balinarska Zveza Slovenije