BZS obvešča

Določila in priporočila za balinarske klube, upravljalce balinišč ter igralce

Podrobnosti

Skladno z zadnjimi odloki Vlade RS, dodatnimi pojasnili na tiskovnih konferencah po objavah ter pridobljenih odgovorih s strani pristojnih vladnih institucij, smo na Balinarski zvezi Slovenije v sodelovanju s klubi ter Mednarodno in Evropsko balinarsko zvezo pripravili predlog določil in priporočil za klube, upravljalce balinišč in igralce. Balinarska zveza Slovenije lahko podpre tak način igre in obratovanje balinišč, ki upoštevajo navedene usklajene predloge.

Določila in priporočila veljajo do preklica.

Za vse udeležence, klube, upravljavce balinišč. in igralce, velja, da morajo upoštevati:
- vse ukrepe za zaščito pred okužbo z novim koronavirusom: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019,
-  ukrepi naj bodo izobešeni na vidnem mestu ob vstopu na balinišče,
-  udeleženci morajo biti zdravi - brez znakov okužbe dihal,
-  pogosto si umivajo ali razkužujejo roke,
-  upoštevajo higieno kihanja, kašljanja,
-   se ne dotikajo obraza, zlasti ne ust, nosu in oči, preden so roke umite ali razkužene,
-  zagotavljajo razdaljo med osebami vsaj 2 metra.

A) Dodatna določila za klube in upravljalce balinišč

1. Garderobe in skupni prostori (hramba balinarskih krogel) naj bodo zaklenjeni in jih igralci ne smejo uporabljati.
2. Sanitarije naj bodo le izjemoma odprte. Uporaba sanitarij je dovoljena v primeru, da upravitelj balinišča lahko zagotovi ustrezno čiščenje in razkuže - vanje prostorov z upoštevanjem navodil iz dokumenta Priporočila za čiščenje in razkuževanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v času epidemije COVID-19 (https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval) ter stalno zračen-je (naravno, če je mehansko: brez rekuperacije in kroženja zraka). V nasprotnem primeru je dostop do sanitarij onemogočen.
3. V kolikor je oprema igralcev shranjena na igrišču v zaprtih prostorih, jo upravljalec po telefonskem dogovoru z igralcem dostavi pred shrambo, po igranju pa naj igralci svojo opremo vzamejo s seboj za čas veljave ukrepov. Vračanje opreme (balinarskih krogel v skupne prostore ni dovoljeno. Oseba, ki jemlje opremo iz skladišča, naj ima masko ter umite ali razkužene roke ali rokavice za enkratno uporabo, s katerimi se med prenosom opreme iz skladišča do dogovorjenega mesta ne dotika drugih predmetov in površin (npr. kljuk).
4. Igre na igrišču morajo potekati posamično ali v dvoje (upošteva se pri-poročena razdalja 2m ali več). Za večjo varnost se lahko starejši in bolniki s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi z večjim tveganjem za težji potek bolezni, dodatno zaščitijo tako, da igrajo le v krogu članov gospodinjstva.
5. Prihod na igrišče naj bo največ 15 minut pred rezerviranim časom, igralci pa se naj odpeljejo domov takoj po koncu igre. Posedanje pred ali na balinišču ni dovoljeno. Tudi med morebitnim čakanjem na vstop na balinišče naj igralci vzdržujejo priporočeno razdaljo.
6. Igralci naj se dosledno držijo dogovorjenega časa igranja.
7. Igralci morajo za vodo (ali drugo pijačo) poskrbeti sami, kot tudi za morebitne smeti. V kolikor so na balinišču pitniki, je treba upoštevati navodila za njihovo uporabo: https://www.nijz.si/sl/uporaba-pitnikov-covid-19
8. Organizacija in izvajanje balinarskih tekmovanj ni dovoljena.
9. Osebje kluba in balinišča je zadolženo za nadzor vedenja igralcev na igrišču. Igralce, ki kršijo sprejeta pravila za omejitve možnosti okužbe s ko-rona virusom, se odstrani z igrišča in se jim prepove igranje na igrišču do popolne ukinitve vseh ukrepov, ki veljajo v RS. Kršitelje prej omenjenih pravil je igrišče dolžno prijaviti disciplinski komisij BZS.

B) Druga praktična priporočila

1.Obvezna je uporaba zaščitnih sredstev in razkuževanje, kot velja za proda-jna mesta npr. trgovine, banke, pošte (https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-prodajalne-in-njihove-zaposlene-ob-epidemiji-novega-koronavirusa-sars-cov-2).
2.Osebje na balinišču naj upošteva vse samozaščitne ukrepe, kot so navedeni zgoraj.
3. Onemogočiti je potrebno uporabo miz in klopi v okolici in na balinišču.

C)  Priporočila za igralce.

1. Če imate znake akutne okužbe dihal, ostanite doma.
2. Držite se priporočene oddaljenosti od osebja/zaposlenih na igrišču in sledite njihovim navodilom.
3. Prihod na igrišče naj bo največ 15 minut pred rezerviranim časom, igralci pa se naj odpeljejo domov takoj po koncu igre.
4. Držite se najmanj dva metra stran od drugih igralcev.
5. Balinarskih krogel, balina in merilne palice se ne izmenjuje z drugimi igralci.
6. V torbi imejte sredstvo za razkuževanje in ga uporabljajte.
7. Igralci naj morebitne smeti odvržejo pred prihodom na igrišče ali po odhodu iz igrišča.
8. Prepričajte se, da na igrišču ni čakalne vrste.
9. Ne imejte fizičnega stika z drugimi igralci in njihovimi kroglami/opremo za balinanje. 
10. Ne rokujte se pred ali po koncu igre.
11. Za večjo varnost se lahko starejši in bolniki s KNNB z večjim tveganjem za težji potek bolezni, dodatno zaščitijo tako, da igrajo le v krogu članov gospodinjstva.
 
Simon Maljevac l.r
Vodja pisarne Balinarske zveze Slovenije
   
Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop
© Balinarska Zveza Slovenije